Nyitólap

Dr. Koltay András rektor tájékoztatója a koronavírussal kapcsolatos egyetemi intézkedésekről

 

 

Rektori tájékoztató a 2019/2020. tanév lezárásával kapcsolatos egyetemi intézkedésekről

2020. június 18.

Magyarország Kormánya június 18. napi hatállyal a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetéséről és egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültség bevezetéséről intézkedett. Az Egyetem Szenátusának június 17-én meghozott határozata alapján a 2019/2020. tanév hátralévő részében – az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel – továbbra is a május 15-én és május 18-án kiadott rektori intézkedéseket kell alkalmazni.  

 

OKTATÓKNAK, DOLGOZÓKNAK: Rektori intézkedés a járványügyi korlátozások enyhítéséről

2020. május 18.

Az egyetemi járványügyi védelmi korlátozások 2020. május 18. napjától hatályos enyhítésével kapcsolatban az egyetem rektora újabb intézkedéseket rendelt el. A rendelkezés szerint az Egyetemen bevezetett ügyeleti munkarendet 2020. június 2. napjától a korábbi, rendes hivatali időben történő munkavégzésnek megfelelő munkarend váltja fel. Május végétől fokozatosan újra kinyitnak az egyetemi sportlétesítmények - egyebek mellett a Ludovika Campus külső sportpályái és a nyitott sportpark, valamint látogatható lesz a Buttler Terasz tóparti kerthelyisége is.

 

HALLGATÓKNAK: Rektori intézkedés a járványügyi korlátozások enyhítéséről

2020. május 18.

Az egyetemi járványügyi védelmi korlátozások 2020. május 18. napjától hatályos enyhítésével kapcsolatban az egyetem rektora újabb intézkedéseket rendelt el. A tájékoztatás szerint a hallgatók 2020. május 20. napjától az Egyetem oktatási épületeit újra látogathatják, azonban a 2019/2020. tanév II. félévében továbbra is érvényben marad a távoktatási munkarend, valamint az Egyetem kollégiumai a továbbiakban is zárva tartanak.

 

Tájékoztatás a 2019/2020. tanév II. tanulmányi félévben esedékes záróvizsgák megszervezéséről

2020. május 15.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusának 2020. május 15-én kelt határozata alapján Egyetemünkön a 2019/2020. tanév II. tanulmányi félévében esedékes záróvizsgákat jelenléti írásbeli záróvizsgaként bonyolítjuk le. Jelen tájékoztatás ismerteti a záróvizsgák karonkénti időpontját, a vizsgáztatás módját, a minősítésre vonatkozó szabályokat, valamint arra is kitér, milyen előírásokat szükséges betartani a záróvizsgán résztvevők védelme érdekében.

 

Tájékoztatás a doktori iskolai műhelyviták, védések és komplex vizsgák rendjéről

2020. május 15.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a mai napon döntést hozott a 2019/2020. tanév II. tanulmányi félévében esedékes doktori iskolai műhelyviták, védések és komplex vizsgák megszervezésére vonatkozóan. A tájékoztatás kitér arra is, milyen szabályokat kell alkalmazni, amennyiben a kormány által rendeletben meghatározott - és a tájékoztató megjelenésének időpontjában érvényes, a hallgatók budapesti egyetemlátogatására vonatkozó általános tilalom megszűnik.

 

Az NKE Járványügyi Operatív Törzs tájékoztatója

2020. május 4.

Magyarország Kormánya az elmúlt napokban a világjárvány elleni hatékony védekezés érdekében újabb védelmi intézkedésekről döntött, melyek az Egyetemet is érintik. A hallgatók számára az NKE valamennyi telephelyén továbbra is látogatási tilalom van érvényben, a képzések és számonkérések az eddigiekhez hasonlóan, távolléti oktatás keretében történnek, valamint a záróvizsgák és szakdolgozat-védések is a kihirdetett módon zajlanak majd.

     

Közérdekű közlemény

2020. április 30. 

Kedves Látogatók!

Az Orczy-park a május 1-3-i hosszú hétvégén is nyitva tart. Megközelítésére a térképen jelzett pontokon (Ludovika tér, illetve Campus tér felől) van lehetőség. A többi kaput a hétvégén lezárjuk.
A parkban való időtöltésnél kérjük, hogy fokozottan tartsák be a járványügyi megelőző intézkedéseket, továbbá javasoljuk a maszk használatát.

Vigyázzunk egymásra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönet az NKE csapatnak

2020. április 30.

Dr. Kóródi Gyula gondolatai az egyetemi polgárok részére.

 

Mentálhigiénés támogatás a koronavírus idején

2020. április 29.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet mentálisan is próbára teszi az egyetemi polgárok életét. Az intézmény szeretne minden mentálhigiénés támogatást megadni hallgatóinak, munkavállalóinak. A Járványügyi Operatív Törzs elfogadta azt a segítő,- támogató koncepciót, amelyet egyetemi oktatók egy csoportja dolgozott ki a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar pszichológusainak kezdeményezésére, és amelyhez az egyetemi lelkészek is csatlakoztak. Feladatokkal és kérdőíveikkel szeretne az intézmény segíteni abban, hogy stresszkezelő módszerrel problémamentesebbé tegyék minden egyetemi polgár számára a megváltozott élethelyzetből adódó, újonnan jelentkező pszichés megterhelést.

 

Tájékoztató vizsgákról, szakdolgozatokról, szakmai gyakorlatokról

2020. április 20. 

A rektori tájékoztató szerint a 2019/2020. tanév II. tanulmányi féléve továbbra is távolléti oktatás formájában zajlik, amelyen köteles a hallgató részt venni. A vizsgák az Egyetemen kívüli (otthoni) munkával készített feladat értékelésén alapuló ismeretellenőrzés módszerére épülnek. A tájékoztató szól arról is, hogy szakmai gyakorlatra a hallgató ebben a tanévben már nem kötelezhető, az Egyetemi Közös Közszolgálati Gyakorlat pedig idén elmarad. A tájékoztatóban részletesen olvashatnak a szakdolgozatok leadásával és a záróvizsgákkal kapcsolatos információkról is.

 

Tájékoztató a doktori iskolákról

2020. április 20. 

A doktori iskolákban is távolléti rendszerben történik az oktatás, a hallgatóval történő valamennyi kommunikáció elektronikus úton, írásban zajlik. A rektori tájékoztató szerint határozatlan ideig elhalasztják a komplex vizsgákat, műhelyvitákat, a doktori védéseket, a habilitációs előadásokat és nyilvános vitákat. A komplex vizsgák megszervezésének módjáról május 15-ig születik döntés.

 

Otthoni munkavégzés munkavédelmi szabályai

2020. április 9.

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos otthoni munkavégzés megvalósítására hívja fel a figyelmet a tájékoztató, melynek betartásával biztonságos munkakörnyezetben dolgozhatunk otthonunkban. Továbbá a tűzvédelmi jogszabályok éves kötelező képzéséről is szó esik.

 

Pandémiás terv készült

2020. április 8.

Elkészült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pandémiás terve. Rektori utasítás határozza meg a felkészülés feladatait és rendelkezik az Egyetem működési rendjéről a járvány idején. A terv legfontosabb célja, hogy az intézmény járvány időszakában is működőképes legyen. A terv egyebek mellett rendelkezik a megbetegedések elleni felkészüléshez, megelőzéshez és kezeléshez szükséges eszközökről, illetve arról, hogy „előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre” a megelőzés és a következmények csökkentése érdekében. A dokumentum szól a pandémia időszakában létrehozott Járványügyi Operatív Törzs feladatairól, amely testület javaslatot tesz a rektor felé a szükséges döntések meghozatalára.

 

Összefoglaló az NKE campusait érintő járványügyi megelőző intézkedésekről

2020. április 2.

A járványügyi veszélyhelyzet okozta egyetemi intézkedések a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusait is érintik. Az intézmény kollégiumait kiürítették és azok - a Rendészettudományi Kar kollégiumát leszámítva - határozatlan ideig zárva tartanak. Az NKE sportlétesítményei sem látogathatók és a campusokon található étkezdék és a büfék is zárva tartanak. Az intézkedés felhívja a figyelmet arra is, hogy valamennyi munkatárs tartsa be a munkavédelmi és járványügyi rendelkezéseket, valamint ajánlásokat.

 

Járvány idején is csapatként működik az NKE

2020. április 1.

Dr. Kóródi Gyula gondolatai az egyetemi polgárok részére.

 

Tájékoztatás a kijárási korlátozásról

2020. március 27.

Magyarország Kormánya a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletével kijárási korlátozásról rendelkezett, a döntés az ország egész területére érvényes, március 28. és április 11. között. A kormányrendelet függvényében az Egyetemen eddig meghozott intézkedések kiegészítésére jelen helyzetben nincsen szükség: a hallgatók számára továbbra is intézménylátogatási tilalom, a munkatársak számára pedig ügyeleti rend, otthoni munkavégzés, indokolt esetben a munkavégzés alóli felmentés marad érvényben.

 

Az NKE Járványügyi Operatív Törzs Oktatási Albizottságának (JOTOB) tájékoztatója

2020. március 26.

A tájékoztató összefoglalja a megváltozott oktatási és tanulási renddel kapcsolatos legfrissebb információkat. Ezek közé tartozik például a szakdolgozatok leadási határideje, melyről az adott kar 2020. március 30-ig tájékoztatja a hallgatókat, illetve a távolléti oktatás rendjének további részletes szabályairól is szó esik, melyeket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2020. április 15-ig elfogadásra kerülő módosításában határoznak majd meg.

 

Rektori utasítás a különleges jogrenddel összefüggő munkajogi intézkedésekről

2020. március 20.

A kormány által elrendelt veszélyhelyzet idejére az egyetemen ügyeleti munkarend van érvényben. Az ezzel kapcsolatos rektori utasítás szerint az otthoni munkavégzés keretein belül is ellátható feladatokat végzők úgynevezett „home office” rendszerben dolgozhatnak tovább. Azon munkavállalók, akiknek az iskolák távoktatásra való áttérése miatt nem megoldható a gyermekük biztonságos felügyelete, mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól. Mindezen intézkedések nem érintik a munkavállalók idei évre megállapított illetményét. A rektori intézkedés az otthoni munkavégzés kapcsán megállapítja azt is, hogy a munkavállaló kötetlen munkarendben végezheti feladatát a közvetlen munkahelyi vezető irányításával.

 

Rektori intézkedés - otthonmaradó gyermekek ügyében

2020. március 14.

A kormány március 16-tól tanterven kívüli digitális munkarendet vezetett be a közoktatásban. A köznevelési intézmények „bezárása” a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyermekes munkavállalóira is hatással van. A március 14-én hozott rektori intézkedés szerint, akiknek ezen okból nem oldható meg gyermekük biztonságos elhelyezése, változatlan illetmény mellett mentesülnek a munkavégzési kötelezettségük alól. 

 

További rendelkezések lépnek életbe az NKE-n

2020. március 13.

A március 13-i rektori intézkedés szerint átmenetileg megszűnik az egyetemi kollégiumokban való elhelyezés lehetősége, amely alól csak azon hallgatók jelentenek kivételt, akiket a Magyar Honvédség vagy valamely rendvédelmi szerv a veszélyhelyzetre tekintettel mozgósít. Az intézkedés az egyetemi campusokkal kapcsolatos belépési szabályokról is rendelkezik, így például a Ludovika Campus Oktatási Központjának campus tér felőli bezárásáról is szól. A rendelkezés felhívja a figyelmet arra is, hogy a járványügyi helyzetről és az ebből adódó oktatási, munkaszervezési és elhelyezési kérdésekről csak a rektor és a Járványügyi Operatív Törzs vezetője adhat tájékoztatást és iránymutatást. A rektor arra kéri az egyetemi polgárokat, hogy kerüljék a személyes találkozókat, értekezleteket, és inkább az elektronikus kapcsolattartás formáit használják.

 

Újabb járványügyi rendelkezések az NKE-n

2020. március 11.

A rektori intézkedés március 12. és 22. között oktatásmentes időszakot, március 23-tól pedig távoktatást és ügyeleti rendet ír elő. A rendezvényekkel kapcsolatban is új rendelkezést hoz: a folyamatban lévő, április 30-ig tervezett egyetemi rendezvényeket és sporteseményeket elhalasztják, a később nem pótolható események pedig elmaradnak. A rektori intézkedés felhívja a figyelmet arra is, hogy a járványügyi helyzettel kapcsolatos bármely rendelkezés megszegése a hallgatók részéről hallgatói fegyelmi eljárást, a munkavállalók részéről pedig munkajogi és fegyelmi következményeket von maga után.

 

Koronavírus: intézkedések az NKE-n

2020. március 10.

A rektori tájékoztató szerint a koronavírus terjedése miatt március 6-án Járványügyi Operatív Törzs alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A hatfős testület első intézkedései között szerepel, hogy aki járványügyi gócpontokból érkezik haza Magyarországra, köteles azt bejelenteni a munkáltatónak, és 14 napig távol maradni az intézménytől. Emellett nem javasolják a külföldi utazást az egyetemi polgárok számára, valamint kérik az oktatókat, hogy külföldi konferencia részvételüket mondják le. A rektori intézkedés hangsúlyosan felhívja a figyelmet az alapvető higiéniai szabályok betartására, valamint a testi kontaktussal járó köszönési formák mellőzésre.

 

Egyéb intézkedések: